0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta app la podem utilitzar de 2 formes diferents. D'una banda els alumnes poden crear un punt del seu entorn més proper realitzant inventigacions , extraient la informació més rellevat per resumir a l'hora de publicar, visitar el punt que volen geolocatitzar fent fotografíes, vídeos i àudios. D'altre banda, ens dóna l'opció de consultar altres punts creats per altres escoles.

Avaluació feta el 12-05-2015
Punts Forts
 1. Eina molt motivadora
 2. Publicar i consultar en 3 llengües
 3. Geolocalitzar i conèixer l´entorn més proper a l´alumne
Punts Febles
 1. A nivell de multimèdia no dóna l´opció dels 3 idiomes
 2. Els alumnes de cicle superior necessiten l´ajuda d´un mestre, ja que l´app és poc clara.
 3. Sovint va molt lenta, li manca agilitat

1 Experiència a classe

Objectius
 • Geolocalitzar un punt de l'entorn proper. Crear un punt per investigar i conèixer la nostra ciutat
 • Realitzar un treball interdisciplinar entre medi social, català, castellà i anglès
 • Treballar de forma col·laborativa en petit grup
 • Fomentar la llengua oral i escrita
 • Utilitzar les noves tecnologíes
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta