0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Permet la utilització del sistema de sensors del mòbil en el laboratori de física i química per prendre mesures de molts tipus de magnituds. L’app presenta la informació d'una variable numèricament i en temps real en pot fer una representació gràfica. El resultat del procés de mesura també es pot desar en un fitxer.

Versió de l'app

Avaluació feta el 12-01-2019 sobre la versió 1.9.1 de l'app
Punts Forts
  1. Convertiex el mòbil en un dispositiu per mesurar una gran quantitat de variables
  2. Presentació numèrica i gràfica de les magnituds que es mesuren
  3. Possibilitat d'enregistrar en fitxers les mesures
Punts Febles
  1. Alguns coneixements bàsics sobre la disposició dels sensors per fer una interpretació correcta de les mesures

1 Experiència a classe

Objectius
  • Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics senzills i seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.
  • Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o físics a partir de taules de dades i interpretar-les considerant les variables estudiades i les lleis o principis involucrats. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
  • Participar a l’aula, al laboratori i al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta