1 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta app permet crear animacions a partir d'una biblioteca de personatges i escenaris força rica. Amb bona preparació, l'alumnat pot crear diàlegs entre dos personatges i donar-los accions i expressió. Cal sempre preveure que la història ha d'estar ben pensada abans de començar a crear l'animació. Podem comprar més personatges i escenaris, tot i que es van incorporant personatges i escenaris gratuïts.

Avaluació feta el 20-03-2015
Punts Forts
  1. Permet crear narratives molt riques si sabem fins on podem arribar amb Plotagon
  2. Molt motivadora
  3. El resultat és força espectacular
Punts Febles
  1. Únicament versió en anglès
  2. Únicament podem tenir dos personatges per història
  3. No hi ha cap

1 Experiència a classe

Objectius
  • Fomentar la destresa en llengua anglesa escrita i oral (en la presentació de la pel·lícula a la classe)
  • Estimular la capacitat comunicativa (narrativa escrita)
  • Desenvolupar la capacitat de crear un guió cinematogràfic (història, personatges, escenes...)
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta