0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta aplicació està dissenyada tenint en compte els errors més comuns per part de l'alumnat de l'estat espanyol pel que fa a l'aprenentatge de la llengua anglesa: vocabulari, temps verbals, concordança sintàctica... És molt més una aplicació d'autoaprenentatge de qualitat que no pas una aplicació per utilitzar a l'aula.

Avaluació feta el 23-03-2015
Punts Forts
  1. Abasta aspectes molt variats de la llengua
  2. La interfície és molt bona, el disseny de molta qualitat
Punts Febles
  1. La finestra explicativa surt de manera massa repetitiva

-- Experiències de classe

Ricard Garcia no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta