0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aplicació motivadora i molt útil per a fer una avaluació individual de cada alumne. Es pot aplicar tant a l’avaluació inicial, formativa com a la sumativa. Personalment, crec que és molt útil per a les àrees que impartim en una llengua estrangera (en el meu cas Science en Anglès). A més de veure la pregunta escrita projectada a la PDI, els alumnes poden escoltar-ne la lectura oral que en fa el mestre. El mestre prepara les preguntes , que poden estar organitzades per cursos i assignatures , a la web de Plickers (cal registre previ). Les preguntes tenen un format de tipus test amb respostes que poden ser: si/no, vertader/fals o escollir la resposta correcta entre un màxim de quatre opcions. De la mateixa web cal imprimir les targetes amb els codis QR que utilitzaran els alumnes i introduir el nom de cada alumne a cada targeta. Als quatre costats del codi QR hi ha les diferents opcions de resposta (A, B, C i D) , l’alumne posiciona la resposta correcta a la part superior. El professor pot projectar quants alumnes (%) han respost correctament a la pregunta. La recollida ràpida de les respostes amb la càmera del dispositiu mòbil (mòbil o tauleta) ens permet crear, al finalitzar, un document excel amb les respostes individuals per alumne i les respostes per pregunta (podent detectar en quines preguntes hi ha hagut més dificultats). Es necessari una PDI, un ordinador i un dispositiu mòbil amb càmera (mòbil o tauleta).

Versió de l'app

Avaluació feta el 28-02-2019 sobre la versió 2.0.3 de l'app
Punts Forts
  1. Motivació
  2. Rapidesa
  3. Respostes individuals
Punts Febles
  1. Cal que el mestre tingui un dispositiu mòbil amb càmera (telèfon mòbil o tauleta)
  2. Tot i ser molt intuïtiu, calen unes nocions bàsiques TAC.

-- Experiències de classe

Jessica Ribas no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta