0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aplicació molt útil per crear i accedir a petites activitats o jocs educatius de diferent tipologia. Per una banda, els nens poden treballar sobre activitats que ja estan creades i compartides per tota la comunitat d'usuaris, però l'aspecte més interessant i atractiu de l'aplicació està en la possibilitat de dissenyar activitats interactives de forma intuïtiva. No es necessita tenir cap coneixement de programació perquè els docents que treballin amb dispositius mòbils a l'aula puguin crear el seu material d'aprenentatge a partir de les diferents opcions que proposa l'app (reconeixement, veritat o fals, joc de memòria, relació imatge/paraula, mots encreuats, paraules relacionades,...). En total, gairebé trenta tipologies diferents.

Versió de l'app

Avaluació feta el 11-01-2016 sobre la versió 26.0 de l'app
Punts Forts
  1. Facilitat d'ús mitjançant un menú intuïtiu que permet una ràpida familiarització amb el procés de creació
  2. Les diferents tipologies d'activitats i jocs es generen automàticament
  3. El nen es familiaritza ràpidament amb la dinàmica de les activitats
Punts Febles
  1. La gran majoria d'activitats del catàleg estan en anglès

1 Experiència a classe

Objectius
  • Comprendre el procés de seriació que s'estableix entre el 10 i el 20.
  • Identificar i escriure correctament la numeració entre 10 i 20.
  • Treballar de forma autònoma a partir d'una proposta lúdica.
  • Fer ús de les tecnologies digitals com a eina normalitzada d'aprenentatge.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta