8,5
Pol Berenguer
Pol Berenguer
Futur Docent
0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta App pot ser molt útil per poder treballar continguts d'estadística en que s'hagin de plasmar i analitzar diferents dades. D'aquesta manera doncs, els infants podran adoptar actituds crítiques respecte fenomens relacionats amb la realitat social que els envolta així com també, treballar les conseqüències i rellevància de cada gràfic creat.

Versió de l'app

Avaluació feta el 19-10-2016 sobre la versió 2.6.1 de l'app
Punts Forts
  1. relació directa amb continguts currículars
  2. Elements visuals que reforcen l'aprenentatge dels nens i nenes
Punts Febles
  1. Requereix que els alumnes ho treballin en un moment de la seqüència on hagin apès i treballat certs conceptes (activitat d'aplicació)

-- Experiències de classe

Pol Berenguer no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

9,99