0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Photomath és una calculadora i solucionador de problemes matemàtics. S'enquadra i fotografia una expressió matemàtica i el programa facilita el resultat, amb la possibilitat de veure el desenvolupament de la resolució amb un molt bon nivell de detall (passos molt simples). Photomath permet: ∙ Captura del problema amb la càmera i edició amb el programa del problema capturat. Fis i tot es pot escriure la fórmula directament a l'aplicació. ∙ Reconeixement d'escriptura a mà i a màquina ∙ Instruccions pas a pas ∙ Calculadora intel·ligent ∙ Gràfics (NOU recentment) Photomath suporta aritmètica, nombres enters, fraccions, nombres decimals, arrels, expressions algebraiques, equacions lineals / desigualtats, equacions quadràtiques / desigualtats, equacions absolutes / desigualtats, sistemes d'equacions, logaritmes, trigonometria, funcions exponencials i logarítmiques, derivats i integrals. Hi ha diverses situacions en què pot ser útil, però vull destacar dues: · Com a calculadora avançada. Quan determinades operacions ja són purament rutinàries i el que interessa és trobar, discutir i interpretar els resultats. Per exemple, quan ja se suposa dominada la resolució d'equacions fins a 2n grau i sistemes de dues o tres equacions i incògnites, i resulta necessari resoldre'n un/a per accedir a la resolució del problema de dificultat superior (problemes de matemàtiques, física, química o tecnologia). · Com a eina de suport a l'aprenentatge. Per practicar la mecànica de resolució de certs problemes sovint es proporcionen múltiples exemples de complexitat creixent. Sovint NO és possible proporcionar la resolució amb suficient nivell de detall per a tots ells i es proporciona per alguns exemples i només el resultat final pels altres. Llavors, l'alumnat pot comprovar el resultat i, si no ha obtingut un de correcte o no té clar que ho hagi fet correctament malgrat coincidir el resultat, pot comprovar-ho capturant el problema amb l'aplicació. En aquest segon cas és important que en la realització de proves de control no es permeti l'accés al dispositiu mòbil. Funciona en "mode avió", cosa que vol dir que es pot interferir el senyal 4G o desactivat o interferir WiFi i l'aplicació serviria igual, només que no es podria comunicar amb l'exterior.

Versió de l'app

Avaluació feta el 05-05-2018 sobre la versió 1.0.1 de l'app
Punts Forts
  1. Molt fàcil de fer servir
  2. Àmplia gama de resolució de problemes
  3. Edició del problema capturat o a partir de zero
Punts Febles
  1. No traduïda al català
  2. Pot utilitzar-se de manera "fraudulenta" per copiar simplement la resolució sense fer el problema per un mateix.
  3. És difícil controlar la interacció amb altres companys i amb l'exterior de l'aula. Pot ser fàcil "copiar".

-- Experiències de classe

Àngel Pérez Beroy no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta