0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

En l'aula de segon cicle d'Educació Infantil, parvulari de 3 anys, s'ha utilitzat com a eina de lecto-escriptura i identificació de pictogrames, amb acompanyament i tutorització de l'equip docent, i formació prèvia en TIC. Dispositiu: tauleta Amb l'app s'ha o bé creat un pictograma de la paraula a escriure, o s'ha buscat una fotografia a PixaBay sense copyright. La mestra ha escrit una paraula amb el giny de Text, amb lletra de pal. L'alumne ha reproduït la paraula escrivint-la, amb el giny de Dibuix de l'App. Permet esborrar en cas d'error o tornar enrere. Finalment amb diversos abecedaris de lletres de fusta, l'alumne les ha cercades en una sabata, i i sobre la tauleta, ha construït la paraula, lletra a lletra. Les pot comparar amb el PICTO-LLETRA DOCENT-LLETRA ALUMNE I LLETRA DE FUSTA Treball de comprensió, lecto-escriptura, millora del grafisme, psicomotricitat fina, ús de tecnologia, per alumnes de segon cicle. Adaptable a problemes amb alumnes amb dislèxia i disgrafia, en cicles de la primària.

Avaluació feta el 06-02-2019
Punts Forts
  1. Usabilitat alta
  2. Intuitiva i amb tutorials
  3. Reproduïble
Punts Febles
  1. Publicitat a l'hora d'editar

1 Experiència a classe

Objectius
  • Desenvolupar habilitats de comunicació, relació, expressió, comprensió de pictogrames i paraules curtes en diverses llengües
  • Progressar en la comunicació i l’expressió per mitjà de diverses llengües (català, castellà o anglès) i llenguatges (imatges, dibuixos, lletres, paraules) ajustada a situacions de comunicació habituals a l'escola i a casa, en diversos idiomes
  • Adquirir habilitats cognitives i afavoreixen l’expressió, la comunicació, i el pensament racional mitjançant l'ús de les TAC.
  • Afavorir que l'infant sigui el protagonista dels seus aprenentatges, descobrint, experimentant, i manipulant. Fomentar la curiositat i acceptar l'error com a eina d'aprenetatge i millora.
  • Assolir les competències bàsiques en les TAC durant la primera etapa educativa, afavorint l'ús educatiu de tauletes i dispositius mòbils.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta