0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta app és molt útil per a la gestió del comportament d'aula. Es pot projectar diàriament a l'aula per motivar als alumnes en els seus objectius individuals i col·lectius. Es pot acordar el valor que tenen cada un dels ítems puntuables per consens, de manera que el que es valori sigui decidit entre tots. Permet fer un seguiment en positiu dels progressos individuals de manera que els resultats sumin per als punts col·lectius. És un bon sistema gamificat del comportament a l'aula.

Avaluació feta el 20-09-2016
Punts Forts
  1. Interfície molt simple. Permet la gestió des de l'aula i la comunicació amb les famílies. Permet visualitzar resultats individualment i a nivell de grup.
  2. Motivadora i molt visual. Fàcilment editable i adaptable a les necessitats de l'aula.
  3. Permet canviar els avatars. Permet donar premis als alumnes i els motiva amb petits vídeos que apareixen periòdicament.
Punts Febles
  1. Si els alumnes no hi tenen accés no poden tunejar els seus avatars.
  2. Els informes que permet imprimir són diferents dels que es poden visualitzar en pantalla.

-- Experiències de classe

Montse Vilaró no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta