0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta és una app de contes adaptats a pictogrames. És una app que està dissenyada específicament per a nens que presenten TEA (trastorns de l’espectre autista) o altres dificultats en l’adquisició del lenguatge. No obstant pot utilitzar-se també amb nens i nenes petits perquè aprenguin rutines, emocions, autocures i per fomenatr l’aprenentatge del llenguatge i la seva imaginació.

Versió de l'app

Avaluació feta el 26-04-2018 sobre la versió 1.0.0 de l'app
Punts Forts
  1. Utilització de pictogrames
  2. Acompanyat per veu
  3. D'ús senzill
Punts Febles
  1. No està en català
  2. Pocs contes

-- Experiències de classe

Mireia feal no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta