0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta app és molt útil per organitzar les tasques a fer en forma de llista. Podria ser útil per aquells alumnes que no aconsegueixen manejar bé l'agenda o el calendari. Es pot instal·lar al mòbil i visualitzar les tasques pendents a través d'un widget i també es poden programar avisos per les tasques importants. Com que les tasques i les llistes es poden compartir el professor pot crear una llista per cada matèria i anar-hi anotant tasques pendents. també es pot buscar un responsable de mantenir la llista actualitzada. També es podria utilitzar l'app per gestionar un projecte concret: es podria fer una llista de tasques pendents que es marcarien com a resoltes a mesura que el grup les va fent, de manera que tothom podria veure quin és l'estat del projecte.

Avaluació feta el 23-03-2015
Punts Forts
  1. App per a l´organització personal senzilla d´utilitzar que pemet adaptar el nivell de complexitat en l´organització (es pot tenir una o més llistes, crear tasques i subtasques...)
  2. Es poden crear i compartir amb altres persones tasques i llistes de tasques.
  3. Es poden posar dates de venciment i avisos, de manera que el mobil o tablet sonen o ens envien un correu abans que la tasca venci.
Punts Febles
  1. No es poden veure les tasques organitzades en un calendari.
  2. Cal tenir unn correu electrònic per poder-se donar d´alta.
  3. La lletra és petita i no es pot ampliar.

-- Experiències de classe

Maria Macià no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta