0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Edat: És una aplicació motivadora per a qualsevol edat i és molt senzill fer-la servir. Ús a l'aula: Molt útil en classes de llengües a nivell oral per fer un petit discurs, història, instruccions, presentacions en una llengua estrangera, etc... i recomano per a totes les edats, sobretot per a practicar una llengua segona/estrangera Temps: En pocs minuts l’usuari pot crear una petita animació amb la seva pròpia veu. '15-'30 del principi fina a compartir-la amb altres. Agrupament: Els petits amb l'ajut de la mestra i els més grans de manera més autònom. L'alumnat de l'ESO o més gran pot fer servir l'app com a recurs extra des de casa. Context d'ús: En la meva opinió és una app òptima per a l'Autoaprenentatge encara que es pugui fer servir en parelles, tant a l'aula que a casa amb els grans. Una app motivadora per practicar diàlegs d’expressió oral amb un avatar expressiu i visual en pocs minuts. Compartir les creacions amb un enllaç senzill i penjar-les al blog o Moodle del centre!

Avaluació feta el 23-03-2015
Punts Forts
  1. Molt visual
  2. Fàcil accès, sense subscripció
  3. Moltes opcions per a compartir
Punts Febles
  1. Has de pagar per moltes opcions
  2. No fàcil guardar la teva feina on vols (l´has de compartir o va directament a la ´gallery´.)
  3. No pots fer servir la opció d´escriure sense pagar i la gravació gràtis i de només 30 segons

1 Experiència a classe

Objectius
  • Promoure pràctiques d’expressió escrita, pensant i escrivint allò que volen explicar.
  • Promoure l'expressió oral llegint el text amb la velocitat, volum i entonació adequades.
  • Treballar l'expressió audiovisual adequant tots elements a la història que es vol explicar.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta