1 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

L'aplicació està indicada per aquells alumnes que s'inicien en les operacions matemàtiques (suma, resta, multiplicació i divisió). La dificultat va aumentant gradaualment a mesura que avances pantalles. Es pot fer servir a matemàtiques com a activitat per exercitar operacions, com a racó i també es pot utilitzar a casa.

Avaluació feta el 23-03-2015
Punts Forts
  1. Serveix per exercitar en la resolució d´operacions matemàtiques d´una manera entretinguda amb un component de joc..
  2. Quan es cometen molts errors el joc et demana que repeteixis la pantalla.
  3. No hi ha molta lletra per tant el poden utilitzar alumnes no lectors.
Punts Febles
  1. Tot i que hi ha quatre opcions d´operacions i algunes pantalles dins de la mateixa operació varia, a la llarga es pot fer monòtona.
  2. Els temps de resolució de cada pantalla no es pot ajustar i aquells alumnes més lents poden tenir moltes dificultats per superar una sola pantalla.
  3. No e spot seleccionar el nivell d´inici i llavors cal començar per operacions molt senzilles.

-- Experiències de classe

Maria Macià no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta