0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

App per enviar comentaris de comportament, participació,... i control de l'assistència de l'alumnat. La interfície incorpora monstres que poden ser molt atractius per alumnes de primàris i primers cursos de la ESO. Els comentaris es poden compartir amb els pares convidant-los a través del correu electrònic. L'app ofereix poques opcions en comparació amb la web on hi ha visualitzacions per alumne, per grup...

Avaluació feta el 22-03-2015
Punts Forts
  1. App molt senzilla per enviar comentaris i controlar l´assitència de l´alumnat.
  2. Permet convidar als pares a veure els comentaris, introduint el seu correu electrònic.
  3. La interfície és molt neta, visualment agradable i atractiva per nens.
Punts Febles
  1. L´app té menys opcions de visualització de les que hi ha a la web. Els alumnes s´han d´incorporar a mà.
  2. Al ser una eina de gestió docent podria ser més complert ai incloure la possibilitat d´incorporar avaluacions de treballs, activitats, exàmens i, fins i tot, l´autoavlauació de l´alumne.
  3. He tingut dificultats per utilitzar l´opció de fer fotos amb aquesta aplicació.

-- Experiències de classe

Maria Macià no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta