0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

ThingLink és una plataforma multimèdia interactiva. Aquesta app permet d'associar elements o tags a una imatge per a fer-la més motivant i atractiva. Pots afegir altres imatges, textos, vídeos, enllaços, enquestes i altres. Et permet crear notícies, mapes, pòsters, àlbums, infografies, etc interactius. Aquesta eina es prou potent com per a substituir, augmentar, modificar i fins i tot redefinir eines ja existents. Molt útil per Flipped Classroom.

Versió de l'app

Avaluació feta el 17-11-2015 sobre la versió 3.3.1 de l'app
Punts Forts
  1. Permet d'incloure informació de diferent tipologia en una sola imatge
  2. El disseny és atractiu i motiva els alumnes
Punts Febles
  1. El tutorial i la interface són en anglès
  2. Requereix de wi-fi per a la consulta de la informació associada

1 Experiència a classe

Objectius
  • Estudiar el sistema circulatori i la seva implicació en la funció de nutrició i les malalties relacionades
  • Aplicar el mètode científic en la pràctica empírica per a la resolució de problemes
  • Fer quadres sinòptics per a organitzar i resumir informació, elaborar gràfics i resoldre problemes matemàtics senzills aplicats a la biologia
  • Plantejar un disseny experimental per a resoldre un problema científic
  • Aplicar noves metodologies a l’aula: Flipped, BYOD, treball cooperatiu
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta