0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

És un processador de textos i, per tant, serveix per aprendre a editar i per familiaritzar-se amb una de les utilitats importants de les tecnologies digitals, concretament de l'ordinador: escriure. A llengua, el fem servir per fer la llibreta i altres treballs. El processador de textos converteix el text en hipertext i, per tant, obre la porta a treballar amb altres formats també orientats a la comunicació i a les competències lingüístiques. Seguim escrivint, però ara també amb tecnologia. En cap cas es prescindeix del paper, però les tasques així encomanades acaben amb una fotografia enganxada al document. Les moltes funcions dels processadors permeten que cada alumne pugui avançar d'acord amb les seves aptituds.

Versió de l'app

Avaluació feta el 08-02-2017 sobre la versió 0.9 de l'app
Punts Forts
  1. Té totes les funcions bàsiques d'un processador de textos.
  2. Permet fer comentaris, fet que facilita un seguiment més indic
  3. Perment treballar en xarxa i editar textos entre més d'una persona, fet que facilita el treball col·laboratiu
Punts Febles
  1. Necessita bona connexió a Internet a l'aula.

1 Experiència a classe

Objectius
  • Fer que tecnologies digitals estiguin presents a l'aula.
  • Familiaritzar l'alumnat en l'edició digital de textos, en la gestió d'arxius i en l'ús de les possibilitats del núvol.
  • Bastir un entorn tecnològic que faciliti noves maneres d’aprendre: el treball en equip, per projectes, competencial i interdisciplinari.
  • Immergir l’alumnat en la realitat comunicativa i lingüística d’Internet, tal com ha de correspondre de manera natural a les matèries de Llengua.
  • Adaptar-se a les capacitats i a la manera de treballar de cadascú.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta