0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

L'app permet la visualització en VR i AR dels projectes que els nois i noies o el professorat poden fer amb la versió web. Existeix una versió gratuïta i una, molt més completa de pagament. Permet crear mons virtuals a partir d'elements predissenyats, o introduir elements creats per nosaltres, ja siguin fotografies (360 o no), o elements 3D

Versió de l'app

Avaluació feta el 10-02-2019 sobre la versió 6.5.1 de l'app
Punts Forts
  1. Permet realitzar amb molta facilitat projectes VR i AR (terra baix)
  2. Permet diferents graus de complexitat (sostre alt)
  3. Programació per blocs o JavaScript
Punts Febles
  1. La versió gratuïta és molt limitada
  2. La versió de pagament (subscripció) és poc flexible

1 Experiència a classe

Objectius
  • Afavorir el treball en equip
  • Desenvolupar el pensament computacional
  • Conèixer de manera activa diferents aspectes de l'art
  • Afavorir l'expressió artística
  • Afavorir el pas de consumidors a creadors d'AR i VR
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta