0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aplicació de l'eina Classcraft de gestió d'aula. L'app permet realitzar les principals accions dels personatges (alumne) i sobre els personatges (docent) Classcraft permet gestionar la motivació dels alumnes mitjançant un entorn gamificat. Poden guanyar o perdre diferents tipus de punts (experiència, acció, salut)

Versió de l'app

Avaluació feta el 08-06-2019 sobre la versió 2.1.5 de l'app
Punts Forts
  1. Forta motivació de l'alumnat
  2. Estètica propera als seus gustos
Punts Febles
  1. La motivació extrínseca, pels reforços positius i negatius no deixa de ser força conductista

-- Experiències de classe

Josep López Arenas no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta