0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aprenentatge de vocabulari i ortografia. Per conmençar ens pregunta si ja en sabem una mica de Català o si comencen de zero. Aquí he triat que ja en sé una mica. Seria el cas del meu alumne amb dislèxia.A continuació ens proposa un examen per començar. Els exercicis que ens proposa són de traduir frases en castellà. Hem de superar el nivell “Bàsic”. Les pantalles anteriors ja no es tornen a mostrar. Si tanquem l’app i la iniciem de nou ens mostra aquesta pantalla que estem al nivell “Bàsic”. Del nivell “Bàsic 1” podrem passar al “Bàsic 2”. Un cop assolit aquest nivell hi ha moltíssims exercicis triant camps semàntics diferents (animals, menjar, professions, natura, esports...) o bé es poden triar aspectes gramaticals (plurals, possessius, adjectius, preposicions...).

Avaluació feta el 27-05-2019
Punts Forts
  1. L’aplicació està ben estructurada i pautada. Els primers nivells són molt senzills
  2. És una app gratuïta i amb bona puntuació.
  3. Cada dia et recorda que has de fer exercicis. Amb sons i lectura de les frases.
Punts Febles
  1. En alguns dels exercicis les frases no tenen molta punxa, semblen fetes per algun tipus de programa que les ha creat de forma automàtica
  2. Sembla més apropiada per a reforçar una llengua que ja en sabem una mica.
  3. Si l’estructura de l’app és la mateixa per a totes les llengües crec que seria una mica arriscat voler aprendre una llengua de zero amb ella.

-- Experiències de classe

Jordi Gurrera Gasión no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta