1 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Eduloc és tant una plataforma web de publicació de continguts educatius geolocalitzats, com una aplicació per a dispositius mòbils (tauletes i telèfons mòbils) per accedir-hi sobre el terreny (disponible per tant per Android com iOS). L'eina és molt intuïtiva, i ens permet publicar els punts amb tot tipus de contingut multimèdia. Els "Punts", les "Màquines del Temps", els "Jocs de Pistes" i els "Jocs de Preguntes", són els objectes que podem geoposicionar en un escenari de Eduloc, amb els continguts que hàgim elaborat, perquè aquesta informació sigui accessible sobre el terreny usant els dispositius mòbils. També ens permetrà crear escenaris per compartir amb altres usuaris.

Versió de l'app

Avaluació feta el 01-02-2016 sobre la versió 2.1.0 de l'app
Punts Forts
  1. Intuïtiu
  2. Treball col·laboratiu
  3. Implementació de contingut multimèdia
Punts Febles
  1. L'App només de lectura però no pot fer "escenaris"

1 Experiència a classe

Objectius
  • Desenvolupar la competència comunicativa escrita, de lectura i audiovisual a les llengües (castellà, anglès i català) per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals.
  • Donar a conèixer a l’alumnat l’entorn més proper a ell així com les seves tradicions i costums, especialment les que fan referència a les festes majors.
  • Conèixer i valorar la diversitat i riquesa cultural d'arreu del món amb l'intercanvi d'informació amb la resta de centres educatius participants.
  • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres.
  • Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements. Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta