0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

És una app per a la creació de "Timelines" . Permet de manera visual i sintetitzada recopilar els esdeveniments principals en un període determinat. Permet incorporar elements de diferent tipologia ( imatge, paraules, text..) i englobar en una mateixa imatge coneixements de diferent àrees i contextos

Versió de l'app

Avaluació feta el 28-01-2016 sobre la versió 1.2 de l'app
Punts Forts
  1. Fàcil d´emprar
  2. Molt visual
Punts Febles
  1. No permet embedding de videos ni imatges interactives

1 Experiència a classe

Objectius
  • Treballar continguts interdisciplinaris
  • Emprar la competència digital com a mitjà per a fomentar hàbits de vida saludable
  • Incentivar actuacions per tal de fer l´alumnat conscient i familiaritzar-lo amb inputs vinculats amb el coneixement i interacció amb el Medi Físic
  • Elaborar una línea del temps i un avatar.
  • Posar en practica destreses comunicatives en llengua anglesa i continguts apresos en diferents matèries
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta