0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Kahoot és una plataforma gratuïta que permet la realització de qüestionaris de resposta múltiple a contestar individualment o fent grups/equips. Permet reforçar continguts treballats a l'aula d'una manera dinàmica i motivadora. Exigeix el registre del mestre/professor, però no dels alumnes. Podem trobar recull d'activitats modificables o també realitzar de noves, segons necessitats.

Versió de l'app

Avaluació feta el 06-03-2019 sobre la versió 1.3 de l'app
Punts Forts
  1. Assequible.
  2. Motivadora.
  3. Permet adaptar-la a les necessitats del grup.
Punts Febles
  1. Millor treball en grup reduit per avaluació.

-- Experiències de classe

Imma Gonzalez no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta