0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

L'aplicació serveix per donar veu a una imatge pròpia o seleccionada, amb la particularitat que els llavis i la veu són els de l'usuari. L'aplicació és de caràcter multidisciplinar, ja que permet ser emprada com a recurs audiovisual. El resultat depèn molt de la gràcia i creativitat de qui l'elabora, però pot ser molt atraient per a l'alumnat.

Versió de l'app

Avaluació feta el 17-12-2017 sobre la versió 2 de l'app
Punts Forts
  1. Atrau l'atenció dels nens i nenes
  2. Facilitat d'ús
  3. Permet triar la imatge que es vol i seleccionar l'espai pels llavis
Punts Febles
  1. Manquen complements visuals i d'àudio (barrets, bigotis, canvis de veu,...)
  2. Has d'iniciar tot el procés si no t'agrada el resultat
  3. No funciona l'opció de recerca online d'imatges des de l'app

1 Experiència a classe

Objectius
  • Conèixer l'entorn més proper: els espais de l'escola.
  • Valorar les TAC com a instrument de comunicació i aprenentatge.
  • Treballar en equip de manera cooperativa.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta