0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Classroom és un paquet gratuït d'eines de productivitat i gestió de l'aula. Inclou correu electrònic, calendari, tasques, materials, espai d'emmagatzement i permet fer retroacció a l'alumnat. Permet treballar creant diferents aules de manera senzilla i eficaç. Generant un excel de manera automàtica amb les qualificacions. L'única pega que he trobat al classroom és que no permet als equips de treball lliurar les tasques en l'equip. Només es pot lliurar de manera individual.

Avaluació feta el 14-03-2020
Punts Forts
  1. Gestió de l'aula eficaç i sencilla
  2. Inclou correu electrònic, calendari, tasques, materials, espai d'emmagatzement i permet fer retroacció a l'alumnat
  3. Genera un excel automàticament amb les qualificacions
Punts Febles
  1. No permet als equips de treball per lliurar les tasques

-- Experiències de classe

Eva Armillas no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta