2 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aplicació per a formular preguntes multiresposta i rebre'n la resposta dels alumnes instantàniament. Cada alumne disposa d'una única targeta impresa amb un codi amb 4 posicions diferents per a cada resposta possible (A, B, C, D). Mitjançant la càmera un dispositiu mòbil, el mestre escaneja les respostes i en rep el retorn en temps real, mitjançant gràfiques que es van configurant a la pàgina web. Així mateix, la web va crear un historial de les preguntes i resultats obtinguts i ofereix la possibilitat de poder imprimir i exportar informes tan de grup com individuals.

Versió de l'app

Avaluació feta el 11-01-2017 sobre la versió 2.0.3 de l'app
Punts Forts
  1. Avaluació immediata.
  2. Molt motivador.
  3. Econòmic. Només cal un dispositiu mòbil i imprimir les targetes.
Punts Febles
  1. La gestió de les preguntes és un xic ferragosa.
  2. Cal disposar de connexió a Internet.

1 Experiència a classe

Objectius
  • Identificar els coneixements previs d'un determinat tema per part de l'alumnat (mestre).
  • Realitzar la lectura crítica d'una imatge per a extreure'n informació.
  • Identificar objectes amb comportaments similars als d'un ordinador.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta