0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Versió gratuïta d'una aplicació de preguntes i respostes en què es treballen diferents apartats de l'àrea de matemàtiques. En aquesta versió es treballa: més gran/més petit/igual, representació gràfica de sumes i la resta. Per a cada apartat, es formulen diverses preguntes que configuren el "recorregut" fins a l'assoliment del mateix. La motivació de l'alumne es fomenta a través d'un reforç positiu cada vegada que es resol correctament una pregunta.

Versió de l'app

Avaluació feta el 04-12-2015 sobre la versió 1.8 de l'app
Punts Forts
  1. Reforç positiu.
  2. Interfície molt agradable per a infants de Cicle Inicial.
  3. Es treballen diferents aspectes de l'àrea de matemàtiques.
Punts Febles
  1. Poca varietat d'apartats en la versió gratuïta.
  2. Només hi ha versió en anglès.
  3. La lletra és d'impremta.

-- Experiències de classe

Eulàlia Canet no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta