0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

L'ús més extés de l'app és el de regular la conducta de l'alumnat dintre i/o fora de l'aula. És un sistema de punts positius i negatius que comptabilitzen individual i col.lectivament. Un altre aspecte que permet és la comunicació mestra - família. També es pot fer servir per treballar valors i la comprensió de la llengua anglesa tot i que poca gent ho fa.

Avaluació feta el 17-03-2020
Punts Forts
  1. És una eina motivadora.
  2. És visualment atractiva per l'alumnat.
  3. Ajuda a regular conductes sobretot negatives.
Punts Febles
  1. Facilitat de pèrdua de l'objectiu; competitivitat.

-- Experiències de classe

Esther Dabouza Sánchez no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta