1 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Partint d'un recurs audiovisual, el professor pot enviar tasques als alumnes i rebre un informe de les respostes que han donat. La mateixa aplicació, via web, permet seleccionar d'entre múltiples repositoris de vídeo o inclús pujar els propis vídeos. Mentre els alumnes visualitzen el vídeo, han d'anar responent les qüestions que se'ls formula per tal d'anar avançant i realitzar la tasca correctament. Aplicable a classes inverses.

Avaluació feta el 13-11-2018
Punts Forts
  1. Bona organització de cursos i recursos
  2. Fantàstic editor de tasques
  3. Recollida de resultats
Punts Febles
  1. Registre obligatori

1 Experiència a classe

Objectius
  • Realitzar mesuraments de diferents magnituds elèctriques prenent consciència del seu significat i les unitats associades.
  • Treballar en equip per a la consecució d’un objectiu, formular hipòtesis i extreure conclusions.
  • Valorar l’ús que es fa de l’energia i proposar mesures d’estalvi energètic.
  • Prendre consciència de les normes de seguretat relacionades amb l’ús de l’energia elèctrica.
  • Aprendre a recollir i representar dades de forma sistemàtica.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta