9,0
Clara Vila
Clara Vila
Futur Docent
0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Scratch Jr és una adaptació d'Scratch per als més petits. És una aplicació per la tablet que permet iniciar-se en el món de la programació tot introduint-se dins el pensament lògic. Aquesta app la poden utilitzar infants que encara no saben llegir ja que totes les opcions es representen en icones (és molt visual i senzill). La introducció de la programació a Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària permet treballar conceptes d’orientació espacial (dalt-baix, dreta-esquerra, etc.) i a introduir-los cap al raonament seqüencial propi de les matemàtiques. L’app és molt complerta ja que presenta una gran galeria de personatges els quals poden interactuar i es pot anar canviant el fons, fer gravacions de so, etc. És important que els alumnes donin moviment als personatges, en creïn de nous i formin cadenes d’accions. Aquests tipus de joc permet que els alumnes treballin en parelles o en petit grup o si és realitza amb la pissarra digital és pot treballar conjuntament amb tot el grup-classe.

Versió de l'app

Avaluació feta el 10-04-2017 sobre la versió 1.2.0 de l'app
Punts Forts
  1. Senzilla
  2. Permet crear seqüències lògiques
Punts Febles
  1. En moltes escoles no disponen de tablets i no poden utilizat l'app

-- Experiències de classe

Clara Vila no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta