0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Google Cassroom és una eina google gratuïta que té com a objectiu crear, dissenyar, compartir i assignar tasques a un grup classe de persones de forma virtual. A més també té les opcions d'avaluació. El principal objectiu d'aquesta eina és la d'agilitzar el feedback entre mestre- alumne.

Avaluació feta el 20-03-2020
Punts Forts
  1. El treball autònom de l'alumnat.
  2. La motivació de l'alumnat
  3. El ràpid feedback entre mestre i alumne
Punts Febles
  1. Requereix tenir compte google
  2. Requereix connexió a internet
  3. Pot ser dificultosa per l'alumnat amb NESE

-- Experiències de classe

Christian Hernandez Santos no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta