0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

És una aplicació que permet escriure manualment operacions amb nombre naturals, enters i racionals. Permet calcular logaritmes i treballar la trigonometria. És pràctica per fer càlculs senzills sense fer servir teclat. Reconeix fàcilment l'escriptura i permet esborrar, guixant a sobre. Dóna el resultat ràpidament. No permet resoldre equacions, ni fer operacions algèbriques, per tant és més adient per la rapides d'obtenir el resultat, que per la varietat de prestacions que ofereix.

Avaluació feta el 23-07-2015
Punts Forts
  1. Identificació fidedigna de l´escriptura manual
  2. Senzilla per esborrar algun caracter guixant a sobre
  3. Facilitat de passar d´una operació a altra
Punts Febles
  1. No permet treballar l´àlgebra
  2. El tutorial és un bucle amb només dos exemples.

-- Experiències de classe

Anna Piñero Prat no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta