0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta aplicació és un joc útil per exercitar les operacions bàsiques amb números naturals, enters i racionals en el que es té en compte el temps. Permet també resoldre equacions i càlculs estadístics (mitjana aritmètica, moda..). És difícil recomanar-la per un aspecte concret perquè està dissenyada (versió lliure) de tal manera que no es pot triar un tema a treballar, sinó que s'ha de començar pel nivell suma, seguir amb resta etc

Versió de l'app

Avaluació feta el 07-07-2015 sobre la versió 3.14159 de l'app
Punts Forts
  1. Interfície clara
  2. Possibilitat de compartir els punts obtinguts
Punts Febles
  1. No permet triar el contingut que t´interessa

-- Experiències de classe

Anna Piñero Prat no ha creat cap experiència per a aquesta app.

Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta