0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Aquesta app és una bona opció per tal d'inicar-se en la gamificació a l'aula. Mitjançant classdojo, el mestre pot donar punts positius o negatius a l'alumnat per les accions que aquests realitzen a l'aula. El fet potser més diferencial és que els alumnes es representen mitjançant uns avatars tipus "monstres" que resulten molt atractius per l'alumnat. La possibilitat de fer partíceps a les famílies dels alumnes sobre el què està passant a l'aula, és un element que pot contribuir en la millora de la comunicació família-escola.

Avaluació feta el 29-01-2016
Punts Forts
  1. Avatars motivadors per l'alumnat.
  2. Personalització dels inputs que es fan als alumnes
  3. Possibilitat de comunicació amb les famílies.
Punts Febles
  1. Absència de possibilitat de que els alumnes valorin el docent.

1 Experiència a classe

Objectius
  • Valorar i registrar l’activitat dels alumnes a l’aula de música d’un manera motivadora per l’alumnat
  • Utilitzar un sistema d'avaluació positiva de les actituds i valors que volem potenciar a l'aula de música.
  • Donar a conèixer a les famílies l’activitat que es realitza a l’aula de manera personalitzada
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta