0 | Et sembla útil la valoració?
0 | No t'agrada la valoració?

Per a què serveix l'app?

Quina és la seva aplicació didàctica?

Khan Academy es un estandard mundial que permet aprendre múltiples matèries on-line. Originalment només estava obert a les Matemàtiques però actualment hi ha moltes matèries. Mitjançant vídeos, exercicis interactius i també amb col·laboració d'altre gent permet estudiar qualsevol apartat de moltes i moltes matèries. Una part interessant es que la majoria de vídeos i activitats estan en anglès, fet que permet complementar la competència lingüística a la vegada. També disposa d'aplicació web, de tal manera que l'aprenantatge va complement sincronitzat.

Avaluació feta el 05-01-2016
Punts Forts
  1. Quantitat de material que hi ha
  2. Facilitat per entendre conceptes
Punts Febles
  1. Gran tamany que ocupen els vídeos descarregats

1 Experiència a classe

Objectius
  • Que cada alumne pugui aprendre al seu ritme
  • Resolució de problemes de forma grupal
  • Aconseguir que la interacció a l'aula sigui més complerta, doncs els alumnes ja venen amb una serie de conceptes clars de casa.
  • Possibilitat d'aprofitar millor el temps degut a que part de la feina està feta a casa prèviament.
Escriu la teva experiència

Descarrega l'app

Versió gratuïta