What's the matter?

desembre de 2015 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta de fer diàlegs relacionats amb el tema 'health and illnesses' o 'accidents and aches' i ‘giving advice’. És un tema que normalment surt a tots els llibres d'anglès i que es treballa bastant. Amb Sock Puppets els alumnes preparen diàlegs curts de dos personatges. Fan servir les seves veus però es transformen en veus més agudes o baixes, cosa que farà que la participació sigui més natural i participativa. Quan han acabat la ‘actuació’ es comparteixen via email o en Youtube.

Objectius

  • Treballar el vocabulari específic d’accidents, malalties, dolors i poder donar els consells adients i donar una solució vàlida
  • Expressar-se oralment en anglès o en qualsevol altre llengua estrangera
  • Treballar de forma col·laborativa
  • Fer servir una eina digital de manera integrada a una tasca concreta i posteriorment compartir-la amb la professora i amb el grup classe.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. 1. Reservar un nombre mínim de ‘iPads’ per poder treballar en equips de dos
  2. 2. Ensenyar als alumnes amb la pantalla gran un exemple de l’activitat que faran. Cal treballar tot el vocabulari fent servir un model facilitat pel professor/a. Aquesta part es pot fer a nivell oral en gran grup
  3. 3. Abans de treballar amb els iPads, en parella han de crear un diàleg fent servir el vocabulari treballat en classe (headache, backache, broken leg, toothache, you should..., why don’t you...., you mustn’t..., etc.) Seria una bona idea que cada parella treballés un problema i solució diferent. Cal escriure els diàlegs sobre paper i practicar-los oralment en parella
  4. 4. Cada parella ha d’obrir l’App Sock Puppet i escollir els dos caràcters, l’escenari, ‘props’ etc... abans de fer la gravació. Quan tot està preparat, es fa la gravació. Es pot repetir tantes vegades com calgui
  5. 5. Una vegada que estiguin fets els diàlegs, s’envien via email o via YouTube. En el cas de YouTube, cal obrir un compte per poder penjar tots els exemples dels alumnes.
  6. 6. És molt important reservar temps per poder mirar les feines dels altres en gran grup amb la pantalla gran. Cal valorar la feina ben feta!

Autor

Susan Dreger

Susan Dreger

Altres

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Expressió oral
llengües estrangeres
anglès
gravacions
skits
treball en parella

Observacions

És una App molt divertida per treballar l'expressió oral. El fet que es pot canviar el tò de veu és molt positiu per aquells alumnes tímids que no solen voler gravar la seva veu. Malauradament només està en la versió iOS i és imprescindible tenir iPad. En el cas de treballar amb un nivell d'anglès baix o amb nens més joves, seria recomanable fer servir el model de la professora com exemple: A: What’s the matter? B: I don’t feel well. I have a headache A: You should take an aspirin and go home to sleep. B: Yes, I will do that. Goodbye... El millor és fer aquesta activitat amb desdoblaments amb mig grup. L’ideal és tenir un iPad per parella.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari