Walk your timeline & know your body.

desembre de 2015 Vedruna
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta d´interrelacionar àrees mitjantçant diferents apps que ajuden a integrar conceptes i hàbits aplicables a la vida quotidiana dels joves.

Objectius

  • Treballar continguts interdisciplinaris
  • Emprar la competència digital com a mitjà per a fomentar hàbits de vida saludable
  • Incentivar actuacions per tal de fer l´alumnat conscient i familiaritzar-lo amb inputs vinculats amb el coneixement i interacció amb el Medi Físic
  • Elaborar una línea del temps i un avatar.
  • Posar en practica destreses comunicatives en llengua anglesa i continguts apresos en diferents matèries

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. L´alumnat treballa vocabulari i continguts relacionats amb la Ciència i els desenvolupaments dels darrers temps i la importància per al desenvolupament de la societat.Ho comparteixen mitjantçant Google Slides
  2. Elaboren una línea del temps que il·lustri els coneixements adquirits
  3. Es treballen els bons hàbits vinculats a la salut i es prepara un enregistrament simulant un programa radiofònic mitjantçant un avatar(zoobe/tellagami)
  4. S´acaba l´activitat amb un feedback i una avaluació de tot allò après

Autor

Montserrat Jímenez Vila

Montserrat Jímenez Vila

Vedruna

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

projectes
treball cooperatiu
interdisciplinar
gamificació

Observacions

No disponible...


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari