Vull explicar...

gener de 2017 Escola Mediterrània
0 Comentaris
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta experiència l,he treballat a CM i CS a l 'àrea d'informàtica. L'alumnat del centre, especialment en aquets cicles, presenten molta diversitat, amb alumnes USEE i amb NEE. S'explica que vol dir STOPMOTION i es presenten diferents idees per treballar. L'alumnat pot triar quin tipus d'història vols explicar. Pot ser una recepta, ensenyant tots els productes i després l'elaboració. Una història de playmobil, que sense posar-li veu s'entengui què ha passat. Un treball a l'ordinador, a cada lletra es fa una foto i l'alumne crea una presentació o una carta. Poden crear paraules i posar-li imatges per presentar-lo a 'alumnes més petits. També conceptes matemàtics o de coneixement del medi.

Objectius

  • Comprendre les possibilitats que les TIC ofereixen com a instrument de suport a la creativitat i la innovació
  • Fer un bon ús de les TIC per crear una material de narrativa digital.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. 1a activitat. Promoure la curiositat, ensenyar vídeos i preguntar això com es fa; pluja d'idees, si coneixen alguna app amb la que ho puguin fer, si es pot fer només amb la càmera de fotos de la tauleta... (1 sessió)
  2. 2a activitat. Donar a conèixer l'app PicPac Stopmotion i que descobreixin les possibilitats d'ús. Manual o automàtic, velocitat de les fotos, fer fotos o escollir les que tenim fetes... Donar un objecte i que facin 10 o 20 fotos perquè sembli que es mou sòl. (2 sessions)
  3. 3a activitat. Explicar que abans de poder fer el treball, s'ha de tenir una idea ben clara del que es vol explicar als altres. Storyboard, crear un guió, pensant en les fotos que es faran i el que es vol ensenyar. (1-2 sessions)
  4. 4a activitat. Per parelles començar a practicar la gravació del nostre producte final, assaig-error, provar tantes vegades com sigui necessari. Afegir títol, velocitat, música i guardar el vídeo.(4 sessions)
  5. 5a activitat. Visionat de les composicions creades pels alumnes. (2 sessions)

Autor

Sarai Gonzalo-bilbao

Sarai Gonzalo-bilbao

Escola Mediterrània

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

video
fotografia
moviment
història
explicar
conte
Animació
digital story
Storytelling
Stopmotion
Inclusió digital
INCLUSIÓ-EDUCATIVA
INCLUSIÓ
experienia inclusiva

Observacions

No disponible...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari