Viatgem per Catalunya

febrer de 2018 Escola Sant Esteve
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Sou uns intrèpids viatgers que voleu visitar Catalunya però només podeu visitar quinze comarques, quines seleccionaríeu? A partir d'aquesta pregunta s'inicia un treball de recerca de les comarques catalanes que finalitza amb la creació del recorregut pels viatgers. Durant aquest procés, es treballen conceptes com relleu, clima, flora i fauna, sectors econòmics...a partir de l'ús d'eines digitals, tot amb el suport i guia de la web " Viatgem per Catalunya".

Objectius

 • Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació fomentant l'autonomia i gestió del temps i materials proporcionats, a través de l'ús del Drive.
 • Identificar i seleccionar la informació rellevant i fiable de les cerques realitzades, tot organitzant i gestionant el dossier personal d’aprenentatge.
 • Comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.
 • Detectar una necessitat d’informació que pot resoldre consultant entorns digitals, valorant la relació de proximitat que proporcionen les tecnologies digitals amb els llocs del nostre entorn.
 • Identificar el relleu i l’organització política de Catalunya.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Presentem la web "Viatgem per Catalunya" Publiquem una carta amb l'objectiu principal del projecte: fer un treball d'investigació de les diferents comarques de Catalunya, per tal de conèixer-les i poder elaborar un rànquing final que serveixi per triar les 15 comarques que visitaran els nostres personatges i repartim les comarques de forma consensuada.
 2. Treball en xarxa - Introduïm l'ús del Drive com a eina de treball en xarxa, creant i compartint el document on es comunicaran els resultats que es vagin obtenint. ( veure Tasca 0).
 3. Situació - Delimitem en el mapa mut les comarques assignades i colindants; i busquem la informació bàsica: capital, habitants, superfície, gentilici, història... (Veure Tasca 1)
 4. Relleu - Cerquem del concepte "relleu", així com situació en el mapa físic mut de diferents elements de relleu del territori (serralades, deltes, caps, planes, golf, rius, etc), per després localitzar quins són els més importants de les comarques investigades per cada membre de l'alumnat. Veure Tasca 2
 5. Clima, vegetació i fauna - Realitzem diferents activitats plantejades per treballar els meridians i paral·lels, elements i factor climàtics, aparells de mesura, gràfics de precipitacions, les zones climàtiques i els diferents climes del món, climes de Catalunya i per acabar, concepte de fauna i flora, així com la més característica del clima de la comarca. Veure Tasca 3
 6. Població i Economia - A classe treballem el concepte densitat de població i fem diferents comparacions entre les comarques i el nostre poble fins elaborar un mapa de densitats de Catalunya; per finalitzar la tasca investiguem els oficis dels familiars més propers i els classifiquem segons el sector econòmic al que pertanyen, i ho relacionem amb la última part de la tasca 4. Veure Tasca 4
 7. Llocs d'interès - Per finalitzar la part de recerca, trien tres llocs emblemàtics i omplen el quadre amb les dades bàsiques ( descripció, horari, durada i preu), posteriorment amb les dades recollides elaboren un pressupost per visitar-los, tenint en compte diferents pautes. Veure Tasca 5
 8. Tríptic - Elaborem un tríptic amb el Canva amb l'objectiu de promocionar la comarca recollint aquelles dades que l'alumnat consideri d'interès.
 9. Videos - L'alumnat es prepara unes presentacions de cada una de les tasques amb l'objectiu de treballar la capacitat de síntesi per acabar elaborant un vídeo resum de cada alumne.
 10. Presentació final - Muntem una exposició simulant La Fira del Turisme Català; a cada expositor hi ha un codi QR enllaçat al vídeo de cada comarca perquè les famílies puguin visualitzar-los i votar quines comarques visitarien; finalment amb les quinze més votades, elaborem el recorregut dels viatgers.

Observacions

Com a activitat final de cada tasca, l'alumnat havia de respondre a tres preguntes d'autoavaluació. Tot el treball està recollit i seqüenciat a la web: https://nascuts2007.wixsite.com/lescomarques També hi trobareu els resultats: tríptics, vídeos, recorregut final...que ens varen servir com a instruments d'avaluació.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari