Utilització de l'eina Imovie per la creació d'un video de Suport Vital Bàsic

gener de 2019 Freta
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Resolució d'exercicis i problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Utilizem l'iMovie per crear un video pels alumnes on es vegin els punts més importants del Suport Vital Bàsic.

Objectius

  • Treball cooperatiu
  • Importància del temps davant d'una aturada cardíaca
  • Conscienciar l'alumnat dels passos a seguir en la cadena del SVB

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Fotografies dels passos mas importante del procés
  2. Grabació de la técnica de compressions toràciques
  3. Búsqueda d'imatges a la Xarxa, que puguin ajudar a aclarir algun pas
  4. Edició de la filmació
  5. Addició de la música
  6. Edició dels continguts amb títols per introduir imatges i filmació
  7. Finalització del projecte, i publicació del mateix.

Observacions

La compleció del video es fa un com explicada tota la part teòrica, i recordant a l'alumnat que no es mostra tot el procés, sinó alguns pasos que són molt importants recordar.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari