Un projecte sobre l’Edat Mitjana i els cavallers

maig de 2014 Escola Ciutat Jardí
0 Comentaris
Matèria

Sense especificar

Temporització

Sense especificar

Metodologia(s)

Sense especificar

1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Proposta creada per Anna Fontelles del CREDA de Lleida a l'escola Ciutat Jardí. A l'escola fan un projecte per treballar història.

Objectius

  • Preparar una presentació sobre l'edat mitjana
  • Donar oportunitats d'èxit de participació a l'aula a alumnes amb dificultats d'aprenentatge.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Es reparteixen en grups, cada un d’ells estudia una època i després presenta a la resta de la classe la seva feina. Amb aquest plantejament els alumnes aprenen a planificar i a treballar cooperativament, investigant, cercant informació i contrastant-la, seleccionant la més important i elaborant el seu propi discurs
  2. Un alumne de l'aula presenta un trastorn de llenguatge i perquè pugui participar en  el projecte i assolir igual que els seus companys el repte proposat, rep un suport per part de l'Anna Fontelles, la logopeda del CREDA. L'alumne forma part del grup encarregat de treballar l’Edat Mitjana i concretament ha d’investigar sobre els cavallers
  3. Per començar, l’alumne explica a l’Anna la presentació que el dia anterior uns companys van fer sobre la Prehistòria. A partir d’aquest model, planifiquen els passos necessaris per assolir un bon resultat. Disposen d’una maqueta que han confeccionat en grup per acompanyar l’explicació davant la resta de la classe
  4. El noi fa una cerca guiada d’informació a Internet i també consulta articles de la revista Reporter Doc Pren notes a la llibreta sobre el que vol explicar i, en acabar, comencen a crear una presentació que inclou imatge, text i veu amb la tauleta i l’app Story Creator. Pot assajar i repetir les frases de cada part de la seva presentació les vegades que calgui i, de fet, ho fa fins que se sent satisfet i considera que les diu bé. L’objectiu és poder participar activament, igual que els companys del seu grup, en l’explicació d’aquesta època a l’aula
  5. Abans de l’exposició, torna a assajar en petit grup sense el suport de les tecnologies. El resultat final és molt satisfactori i, una vegada més, les TAC han estat facilitadores de l’aprenentatge

Observacions

Aquest treball correspon a un reforç en petit grup per tal de poder paticipar amb èxit en una activitat que es desenvoluparà a l'aula ordinària. A través d’estratègies d’assaig que impliquen la repetició activa dels continguts treballats, l’alumne va avaluant els resultats per detectar possibles errades i millorar la seva producció. De mica en mica, es va cedint el control de l’aprenentatge al propi alumne que va millorant progressivament amb la finalitat de ser més autònom. L’ús d’aquesta aplicació amb la tauleta, a més de ser una font de motivació important, potencia l’autoregulació.

Referències


1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari