Un passeig per Les Garrigues

octubre de 2017 Institut Josep Vallverdú
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Un passeig per les Garrigues és un projecte d’apadrinament informal del patrimoni de la comarca realitzat per l’alumnat de 1r d’ESO del nostre centre al llarg del curs 2017-2018. És un projecte globalitzat en què es treballen continguts de diverses àrees del currículum i en què les tecnologies digitals estan sempre presents. Un dels nostres objectius com a centre educatiu és incrementar la competència ciutadana del nostre alumnat: volem formar ciutadans crítics i solidaris, donant-los eines perquè siguin persones compromeses amb la comunitat. Per treballar aquesta i altres competències hem dissenyat aquest projecte de treball globalitzat que podem dir que és de proximitat o “Kilòmetre 0”, ja que es basa en la investigació del patrimoni de les Garrigues.

Objectius

 • Defensar la conservació del patrimoni cultural que ens és proper.
 • Participar activament i de manera compromesa en el projecte d’apadrinament del patrimoni de la comarca.
 • Produir textos escrits i orals en català, castellà i anglès, per difondre els elements patrimonials escollits, a partir de la recerca d’informació i amb correcció acceptable.
 • Aplicar correctament diverses eines TAC (Google Maps, editors de vídeo, Genially, creadors de codis QR, Canva, padlet, etc). Utilitzar correctament l’entorn Google Drive.
 • Crear documents audiovisuals en català, castellà i anglès, seguint les pautes establertes i amb correcció acceptable.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Presentació del projecte, organització del grup, exploració d'idees prèvies i presa d'acords. Les profesores presenten el projecte, que dura tot un curs, i expliquen els objectius a l'alumnat. L'alumnat s'organitza en grups cooperatius de 4 o 5 persones i es distribueixen els rols de secretari, portaveu, encarregat del material i controlador del temps i del soroll. Explorem els coneixements previs de l'alumnat i cada grup tria un element patrimonial del seu entorn per investigar-lo i donar-lo a conèixer.
 2. Creació d’un reportatge audiovisual: Salvem el nostre patrimoni! Cada grup d'alumnes ha de cercar informació sobre l'element patrimonial escollit i ha de visitar-lo per fer fotografies i gravar vídeos. Fan la recerca d'informació mitjançant entrevistes amb persones que coneixen l'element patrimonial i mitjançant la lectura de textos digitals seleccionats amb l'ajuda i la guia de les professores. Cada grup elabora el guió de l'audiovisual, crea el seu reportatge i el penja a la plataforma moodle del centre.
 3. Teatro! Cada grup ha d'escriure una breu obra de teatre en castellà, ambientada en l'element patrimonial escollit. Després han de representar-la de manera que es vegi l'element patrimonial, i han de gravar-la i editar-la perquè el so sigui correcte.
 4. Una mica d’estadística. Cada grup dissenya una enquesta per saber el nivell de coneixement de cada element patrimonial per part de la població de la comarca. Un cop elaborada l'enquesta, la fan arribar a una mostra de persones mitjançant un formulari Google. Després analitzen les dades obtingudes i creen gràfics per mostrar els resultats a la pàgina web del centre.
 5. Fem un passeig per les Garrigues. Abans de crear l'escenari a la plataforma Mobile History Maps per georeferenciar els elements patrimonials estudiats, l'alumnat que participa en el projecte fa una sortida de camp a diversos municipis de la comarca. L'objectiu és apropar-se al ric patrimoni de la comarca, desconegut per a gran part de l'alumnat. Comencem la visita a Bovera, on descobrim diferents construccions vinculades a l'aprofitament de l'aigua com ara aljubs, pous i basses; estudiem el procés de la producció de l'oli; ens informem sobre mesures ambientals per afavorir la fauna autòctona i el control de plagues; i fem un recorregut per un tram de canyada reial recuperada. Després ens desplacem a Torrebesses i visitem el Centre d'interpretació de la pedra seca, recentment declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco.
 6. Creació del nostre escenari a la plataforma Mobile History Map. Un cop hem creat l'escenari, cada grup d'alumnes georeferencia l'element patrimonial que ha estudiat i crea aportacions per a aquest element. Cada aportació conté textos en català, castellà i anglès, fotografies i breus reportatges audiovisuals en català, castellà i anglès. Tots els textos i audiovisuals han estat creats per l'alumnat a partir de les activitats fetes a classe; les fotografies també són totes fetes per l'alumnat. Cada grup nomena un responsable d'edició, que serà la persona encarregada de fer les aportacions a la plataforma a partir dels materials creats pel grup.
 7. Elaboració de pòsters per donar a conèixer el patrimoni de la comarca. Cada grup dissenya un pòster sobre l'element patrimonial estudiat utilitzant Canva, Genially o una APP similar. Al pòster hi ha text, fotografies i codis QR que enllacen als reportatges audiovisuals creats per l'alumnat. Un cop acabats, els pòsters s'imprimeixen en tamany A0 i es lliuren a alcaldes i alcaldesses perquè els puguin penjar als ajuntaments o en altres llocs de cada municipi.
 8. Mostra de productes finals. Cada grup d'alumnes explica a la resta d'alumnat de 1r d'ESO què ha après sobre l'element patrimonial estudiat i mostra els resultats del seu treball: el reportatge audiovisual, l'obra de teatre, les fotografies, les aportacions que ha fet a la plataforma Mobile History Maps, el pòster i els resultats de l'enquesta sobre el nivell de coneixement del patrimoni.
 9. Avaluació Alumnat i professorat avaluen el projecte i fan propostes de millora per al curs vinent.

Autors

Francesc Miret Redondo

Francesc Miret Redondo

Institut Josep Vallverdú
Maria Zapater

Maria Zapater

Institut Josep Vallverdú

Paraules Clau

Projecte globalitzat
SCAP

Observacions

A més de ser un projecte globalitzat que promou l'aprenentatge competencial i l'ús coherent i inclusiu de les tecnologies digitals, aquesta experiència conté molts elements de personalització, com ara les connexions entre les experiències d'aprenentatge dins i fora de l'aula, les quals han donat molt més sentit als aprenentatges realitzats. També, gràcies al projecte hem establert una xarxa de col·laboracions amb diverses entitats i institucions del nostre entorn.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari