Un e-portafoli per Cicle Mitjà

novembre de 2016 Vedruna
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La nova versió del Google Sites, és ideal per a fer portafolis, pàgines web... permet la recopilació d’informació i documentació reflexionada, permet exposar totes les evidències del procés d'aprenentatge que s'està fent. És molt adient per a cursos de Primària, per la seva facilitat d'ús (és molt intuïtiva) i perquè posa solució a la necessitat de recopilar tota la feina que es va fent. Així cada alumne té molt clar tot el que està aprenent i facilita a mestres i pares l'accés als seus treballs.

Objectius

  • Analitzar i reflexionar sobre l’actuació realitzada. Constatant l’evolució del coneixement, habilitats i actituds treballades
  • Incrementar la responsabilitat de l’alumne en el seu aprenentatge. Augmentant la seva autoestima , possibilitant l’autoavaluació i la creació del propi aprenentatge
  • Evidenciar allò que s’aprèn i el grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Disseny del Sites. Pàgines que hi volem tenir, personalització i definició de què cal posar a cada una.
  2. Elecció de les evidències que es volen mostrar (és important tenir-les degudament compartides o no es podran visualitzar correctament) .
  3. Inserció de les activitats i els comentaris pertinents.

Observacions

Per començar ens ha estat útil crear un Doc compartit, amb textos que els alumnes poden copiar i enganxar . També és convenient fer un sites de model que anem implementant juntament amb els alumnes.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari