Torroja News

gener de 2019 Escola Torroja i Miret
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta experiència és una proposta realitzada des de l'àrea d'Anglès amb la finalitat de realitzar un treball globalitzat a través de la creació d'un noticiari. Torroja News és un treball cooperatiu realitzat pels alumnes de 6è amb la finalitat de crear un noticiari real realitzat pels mateixos alumnes. En ell, la llengua anglesa ha sigut la llengua vincular al llarg de tot el projecte, tant a l'hora d'explicar les consignes i tasques com a l'hora de realitzar les diferents notícies. Es justifica el treball globalitzat, ja que en ell no sols aprenen el format d'una notícia, sinó que el producte final passa per un treball de distribució de rolls ( reporters, càmeres, presentadors, els esports, el temps, editors, compositors, etc.), recerca de la notícia i elaboració, interpretació i representació de les notícies, expressió oral, treball d'oracions i temps verbals, edició i disseny d'imatges, edició de vídeos, composició musical, etc. El noticiari treballa tres eixos fonamentals partint una part visual (vídeo), auditiva (parla anglesa i músiques) i escriptura (composició de les notícies i creació de subtítols visuals per a l'espectador).

Objectius

 • Crear, realitzar i interpretar un noticiari de TV amb totes les seves parts en llengua anglesa.
 • Treballar vocabulari i fluïdesa oral en llengua anglesa dintre de la temàtica escollida.
 • Treballar de formar escrita la notícia acompanya de les diverses formes gramaticals que hi presenten i el seu vocabulari.
 • Aprendre i realitzar la gravació, edició i creació de material audiovisual per tal de treballar-lo i crear el noticiari. (WEVIDEO)
 • Valorar el treball cooperatiu, la distribució de rolls i la mateixa responsabilitat a l'hora de posar en comú el treball conjunt i el seu resultat.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Presentació de la proposta i visualització del producte que volem aconseguir. Visualitzem i analitzem les parts d'un noticiari. S'analitzen les parts d'una notícia (que, qui, quan, com, on i per què) i s'explica la creació dels titulars a partir de les informacions adquirides. Es realitza una recerca de notícies relacionades amb el seu entorn proper (escola i/o població). Es presenten en notícies en gran grup i se segueixen els passos per escollir les notícies (verificar i seleccionar) s'obtenen les notícies que els i les alumnes consideren més importants. Una vegada tenim els continguts a tractar, s'aprofundeix més amb el treball que hi ha al darrere un noticiari i la gent que el realitza. A partir d'aquí distribuïm els rols que hem de tenir tot el grup ( presentadors, reporters, publicistes, compositors de música, dissenyadors dels cromes, actors i actrius, càmeres, editors, redactors, etc.)
 2. Organitzar el treball dels diferents grups creats segons la seva funció (2-3 sessions): Editors: primer contacte amb l'editor virtual de vídeo conegut com WeVideo. Explicació de les diverses parts de l'aplicatiu, posteriorment se'ls planteja el repte de muntar 5 imatges o vídeos diferents, per tal de tallar-les i modificar l'ordre de seqüenciació, introducció de títols i subtítols. Tot de forma lliure i per descobriment. Redactors i Presentadors: treball conjunt per tal de començar amb la recerca d'informació i redacció de les notícies. Treball ortogràfic i gramatical amb la mestra d'anglès. Publicistes: creació d'anuncis televisius que tindran lloc entre les diferents parts del noticiari. Crear un esborrany del producte que volem anunciar i com anunciar-lo. Quin material hem d'elaborar?, que han de representar els actors i actrius? Etc. Dissenyadors dels cromes: creació del plató de televisió amb un paper verd croma per tal de poder posar al darrere dels diversos dissenys que es realitzaran per al noticiari. Aprendre a modificar imatges a través del PowerPoint i la seva utilitat de traure el fons a les imatges. Amb aquesta consigna crear el fons principal caracteritzant els elements més important de Vila-Seca. Càmeres: investigar els diferents tipus de plans que existeixen, estabilitat d'imatge, etc. Provar equips de gravació: Càmera digital de vídeo, Go-pro, telèfons mòbils, tauletes digitals, etc. Crear imatges amb diversos plans per tal que els editors puguin editar talls.
 3. Cada responsable continua amb el treball dintre del seu roll. Es dóna prioritat a la creació de notícies dins dels marcs gramaticals correctes, utilització de vocabulari i pronunciació d'aquestes. Comencem els assajos. Creació per part dels editors de les melodies musicals que apareixeran a les respectives introduccions del telenotícies. Amb l'APP Kezzy es componen dues melodies de 20 segons per a la part d'esports i notícies. Amb l'app Paperone dibuixen el logo o icona del noticiari. Els publicistes acaben els seus anuncis i assagen amb els actors i actrius.
 4. Gravacions de les diferents parts del noticiari. Comencem per la part de noticiari.(2-3 sessions) Editors comencen a crear la intro del programa i el sumari de notícies. Gravacions dels anuncis. Gravacions veus en OFF.
 5. Edició de vídeo incrustació del croma (2-3 sessions). El Wevideo permet treballar alhora en 3 ordinadors sobre la mateixa edició. El roll dels editors implica distribuir-se cada notícia. Aquesta distribució permet el treball amb parelles per tal d'inserir els subtítols corresponents a cada clip.
 6. Muntatge final correlatius amb tots els clips, transicions, música, etc Fotografies finals per crear els crèdits.

Observacions

Aquest projecte ha estat elaborat pels alumnes de 6è de primària. Les sessions han tingut una durant d'1 hora i 30 minuts i s'ha treballat amb un total de 12 alumnes per sessió. Durant aquestes sessions es feina una reunió inicial per tal de revisar la feina feta fins al moment i organitzar les diferents activitats que s'havien de realitzar en aquella sessió. Cada alumne tenia assignat un paper essencial i indispensable per poder realitzar amb èxit el projecte. Totes les activitats realitzades es creaven per mitjà d'aplicacions digitals, per la qual cosa es va crear un espai digital on es poguessin desar totes les seves produccions. Es va crear un compte Gmail al qual els alumnes tenien accés mitjançant una contrasenya i on van poder desar les produccions mitjançant la plataforma Google Drive. Gravació amb telèfons mòbils, Càmeres i Tauletes.

Referències


1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari