Torre de la Llebre Televisió

desembre de 2016 Escola Torre de la Llebre
0 Comentaris
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A la recerca, investigació i descoberta dels diferents materials, conceptes i accions per tal de dur a terme la creació d'un espai d'emissió de Televisió en directe i diferit. Un projecte per millorar la competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

Objectius

 • Millorar la competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Aprendre a aprendre
 • Fomentar el treball en equip i l’aprenentatge col·laboratiu
 • Apropar als alumnes a tot el que fa als mitjans de comunicació

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Brain storming sobre el contingut de la programació d'una emissora de televisió escolar.
 2. Creació i organització dels grups de treball de Torre de la Llebre Televisió. Dotar a l'alumnat de les eines que ofereix el Google Apps for Education. Creació de l'EVA entorn Moodle.
 3. Fer una recerca de les diferents Apps que hi ha (haurem d'acotar una mica) i que ens poden facilitar la feina a l'hora de gravar, editar i emetre en directe o diferit.Aquestes Apps s'han de testar i valorar si són pràctiques i intuïtives.
 4. Creació de l'escaleta i graella de programació. Redacció dels continguts i organització d'aquests.
 5. Correccions dels textos: Tipologia textual, una manera de classificar els textos. Narració, descripció, argumentació, explicació i diàleg.
 6. Creació i disseny dels espais de gravació interiors. Utilització del Croma. Decorats, vestuari, maquillatge,...
 7. Assajos de tota la posada en escena. Utilització de tècniques d'expressió corporal, dicció, ...
 8. Preparació per la primera emissió: Publicitat.

Autor

Jordi Rovira Garcia

Jordi Rovira Garcia

Escola Torre de la Llebre

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Ràdio
Televisió
Streaming

Observacions

Es tracta d'un projecte que s'ha anat treballant i que el resultat final serà la primera emissió del programa de televisió. És molt important que els alumnes tinguin al seu abast eines com les que ofereix el Google Apps for Education, entorns EVA, etc. per tal que puguin seguir treballant des de casa si tenen interès per fer-ho. Cal obrir un compte de correu que funcionarà sota perfil d'usuari per totes les aplicacions que requereixen un treball en línia.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari