Toontastic: imaginació i creació

febrer de 2019 Escola Montserrat
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en el joc
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

És una aplicació amb la qual l'alumnat pot crear les seves històries en diferents escenaris i amb diferents personatges. També es poden fer una foto a ells/es mateixos i crear el seu propi personatge. Es poden crear tres tipus diferents d'històries: història curta, clàssica o informe científic. De cada tipus d'història, les parts estan molt ben seqüenciades i es pot escollir un escenari de fons. Per exemple, les parts de la història curta són: començament, nus i desenllaç. Les parts d'una història clàssica són: introducció, conflicte, repte, la cima i el desenllaç. Les parts d'un informe científic són: pregunta inicial, hispòtesi, experiment, resultat i conclusió. Una vegada escollit el tipus de creació, l'escenari de fons i els personatges, l'alumnat pot començar a gravar. Graven la seva veu i els moviments dels seus personatges. Finalment poden visualitzar la seva creació i guardar-la per projectar-la posteriorment a la resta de la classe. Prèviament a la gravació, poden escriure o preparar-se el diàleg per parelles.

Objectius

  • Autonomia i iniciativa personal (autoeficàcia)
  • Comunicació (expressió i comunicació oral)
  • Aprendre a aprendre (competència digital).

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Presentar l'app mitjançant un video de presentació (https://toontastic.withgoogle.com/).
  2. Deixar que explorin per parelles amb un iPad cada parella.
  3. Escullen el tipus d'història, escenari i personatges.
  4. Escriuen els diàlegs.
  5. Fan l'assaig de gravació.
  6. Fan la gravació.
  7. La projecten a la resta dels grups de la classe.

Autors

Masha Kamenjasevic

Masha Kamenjasevic

Escola Montserrat
Ana Martínez Llorente

Ana Martínez Llorente

Escola Montserrat

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Llengua oral
comunicació
Competència digital

Observacions

Una app molt motivadora per l'alumnat, sobretot per motivar-los a parlar i a planificar un text oral.

1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari