Tongue twisters

febrer de 2019 Escola La Trama
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge per projectes
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Amb l'objectiu de millorar la competència comunicativa en la llengua estrangera, s'introdueixen una sèrie d'embarbussaments en anglès. S'explica que hi haurà un campionat amb eliminatòries entre grups i una final que designarà la persona amb més habilitats pel que fa a la producció d'embarbussaments. Amb la finalitat que els alumnes ho puguin treballar a casa a través del blog d'anglès, els alumnes es graven a classe i es dissenya un thinglink.

Objectius

  • Millorar la pronúncia en el àmbit de la llengua estrangera
  • Aprendre i memoritzar embarbussaments propis de la llengua estrangera
  • Utilitzar la gravadora i el thinglink com a eines d'utilitat per millorar la fonètica anglesa

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Es presenten els embarbussaments i es treballa en el significat de cadascun d'ells. Tot seguit, els alumnes es distribueixen per grups i escullen un embarbussament per practicar-lo i gravar-lo. D'aquesta manera, els enregistraments serviran de model per tal de que cada infant pugui practicar a casa autònomament.
  2. Es crearà un thinglink on s'utilitzarà les mateixes imatges dels embarbussaments per incorporar les gravacions fetes a classe.
  3. Es prepara el material necessari per la convocatòria del campionat: es necessitarà fer i plastificar una tarja per embarbussament.

Observacions

No disponible...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari