ThingLink. Penso, llavors connecto.

febrer de 2017 Institut Vall de Llémena
0 Comentaris
Matèria
Tecnologia
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
2 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Unitat didàctica dedicada a l'estudi dels materials i les seves propietats en llengua anglesa mitjançant la creació de pòsters interactius, en el context de la matèria de Tecnologies de 1r d'ESO. Primer, s'incorpora el vocabulari i les estructures lingüístiques adequades per a tractar el tema i després, a través del treball cooperatiu s'aconsegueix que els alumnes tinguin tots els recursos necessaris per expressar-se correctament. En el producte final, els alumnes parlen en anglès de la composició dels objectes que els envolten i les propietats dels materials. Podeu trobar els materials corresponents aquesta unitat a: https://goo.gl/mdfO3d

Objectius

 • Integració de la llengua anglesa en l'estudi dels materials
 • Millorar la capacitat de comunicació mitjançant l'ús d'eines multimèdia
 • Valorar les conseqüències mediambientals de l'ús d'alguns materials
 • Adquirir destreses de treball cooperatiu mitjançant dispositius mòbils

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. INTRODUCCIÓ. Quan els humans dissenyem i construïm objectes necessitem conèixer els materials per a poder-ne fer una bona selecció. Es presenten els materials més comuns, la seva procedència i les implicacions mediambientals derivades del seu ús. Els alumnes, debaten en grup sobre quins són els materials que el seu ús pot perjudicar més el medi ambient.
 2. ENGLISH VOCABULARY. S'introdueix el vocabulari i les estructures lingüístiques que, en anglès, s'utilitzen per parlar dels objectes i la seva composició. S'elaboren llistes dels materials més utilitzats relacionant-los amb la seva procedència.
 3. EXPERIMENTEM. A partir de la manipulació de mostres de materials i objectes de composició diversa, es defineixen les propietats que els caracteritzen. Es treballa en equip per debatre quin pot ser el material idoni per a la fabricació d'un objecte considerant les seves propietats i es valoren els seus avantatges i inconvenients.
 4. APP. Introducció del ThingLink, eina per a l'elaboració de pòsters interactius. De forma cooperativa, els alumnes etiqueten objectes d'una fotografia mitjançant aquesta app utilizant les estructures lingüístiques de suport i comparteixen el resultat amb la resta de la classe.
 5. PROJECTE (1). Una vegada han adquirit els coneixements necessaris per parlar de la composició dels objectes i de les seves propietats, els alumnes han de realitzar una fotografia en un espai del seu entorn proper.
 6. PROJECTE (2). Identificació de sis objectes que apareixen a la imatge mitjançant vídeos d'una durada màxima de 30 segons tot explicant, en anglès, la seva utilitat i composició i les propietats més importants dels materials que el composen.
 7. AVALUACIÓ. Projecció a l'aula dels pòsters interactius i enquesta de valoració. Podeu veure una mostra dels pòsters elaborats pels alumnes a https://goo.gl/mdfO3d

Observacions

Trobareu tots els materials relacionats amb la unitat didàctica a https://goo.gl/mdfO3d També hi podreu veure alguns dels treballs realitzats pels alumnes i una enquesta per valorar l'experiència AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

Referències


2 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari