The Picture of Dorian Gray: a book project

febrer de 2017 Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A 3r d'ESO he creat una seqüència didàctica basada en el llibre El retrat de Dorian Gray en anglès. Els alumnes han llegit el llibre i per grups han fet recerca d'informació a mode de webquest. A partir d'aquesta informació han creat un Prezi per presentar certs aspectes del llibre i la novela victoriana. També han creat un Kahoot amb la app (Kahoot) que constava de 32 preguntes, hem fet un mini concurs a l'aula. Finalment, partint d'un diàleg entre el protagonista i el quadre, s'han disfressat d'època i s'han gravat amb el mòbil per interpretar-lo. Hem passat les experiències a classe.

Objectius

 • OBJECTIU FUNCIONAL (de cara a l’alumnat) Realitzar una Webquest recerca i contextualització de la lectura: El retrat de Dorian Gray. Produir una entrevista a l’Oscar Wilde per després fer la gravació en llengua anglesa a través del mòbil.
 • OBJECTIU D’APRENENTATGE (de cara al docent) Que l’alumnat sigui competent en expressió oral i escrita en llengua anglesa sobre experiències d'aprenentatge a traves de les noves tecnologies.
 • Avaluar sistemàticament el que assoleixen i dificultats en el procés d’aprenentatge.
 • Mostrar actitud de respecte envers el procés d’aprenentatge i respecte per les llengües.
 • Conèixer l'estructura gramatical, vocabulari de la tipologia textual treballada

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Tasca 1: Pluja d’idees per veure els coneixements previs dels alumnes (introducció a la novel.la victoriana i la figura de l’Oscar Wilde). Lectura a l'aula sobre el moviment estètic literari (context històric). Partint d'un dibux basat en el tema del llibre (Dorian Gray i el quadre): discussió per parelles sobre aquest contestant una sèrie de preguntes. Comencem a llegir un diàleg fictici entre el retrat i el protagonista (Dorian Gray).
 2. Tasca 2: Posada en comú dels coneixements previs sobre Oscar Wilde i el context històric (refrescar coneixements anteriors). Per grups de treball, amb PC portàtils es realitza una Webquest de recerca per tal de realitzar posteriorment una presentació amb Prezi, partint d'un guió facilitat per la professora.
 3. Tasca 3: Exposició del Prezi sobre el llibre i el context historico-literari, partint del guió que va facilitar la professora. Co-avaluació entre alumnes i avaluació del professor.
 4. Tasca 4: Gravació mitjançant telèfons mòbils del diàleg facilitat anteriorment entre el Dorian Gray i el quadre. Assaig i representació del diàleg per parelles (disfressats d'epoca i del quadre).
 5. Tasca 5: creació i desenvolupament de l'app kahoot en grups per reforçar els coneixements sobre llibre i la literatura victoriana a mode de concurs: 32 preguntes amb resposta múltiple. El grup guanyador guanya un premi simbòlic.
 6. Tasca 6: un cop han editat la gravació a casa, els alumnes projecten els seus diàlegs a la resta de companys. Co-avaluació entre alumnes i avaluació del professor.
 7. Tasca 7: es realitza una enquesta sobre tot el projecte realitzat (en general i per activitats) i una autoavaluació del seu procés d'aprenentatge.

Autor

Sara Sellés

Sara Sellés

Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat

Apps

Tecnologies Emprades

Android,iOS,Chrome,Prezi

Paraules Clau

webquest
kahoot

Observacions

No disponible...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari