Terraformació de Mart

febrer de 2017
0 Comentaris
Matèria
Tecnologia
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El robot Curiosity fa cinc anys que va aterrar a Mart. Durant aquest temps, ha obtingut força informació del clima, la geologia, l’existència d’aigua.
 Si ho considerem com el tret de sortida d’una futura colonització del planeta, caldrà investigar quin tipus d'energia, comunicacions, materials podran utilitzar-se. Documentarem en una app les investigacions. Per enviar senyals de la Terra a Mart calen 14 minuts i 6 segons, haurem de programar un robot que faci el reconeixement del terreny i el transport dels materials. Calcularem les distàncies i rotacions de les rodes. Dissenyarem i imprimirem una casa marciana en 3D. I finalment omplirem una rúbrica d'autoavaluació del grup.

Objectius

 • Aplicar el pensament computacional per aconseguir programar dispositius tecnològics.
 • Participar en l'avaluació del propi procés d'aprenentatge i iniciar-se en l`ús d'estratègies de millora.
 • Conèixer els materials, fonts d'energia i comunicacions documentant les investigacions en una app. Utilitzant i raonant les conclusions per dissenyar i imprimir en 3D una casa marciana.
 • Estructurar, organitzar i sintetitzar la informació. Entendre els continguts de la matèria en llengua anglesa i els integra en el seu discurs oral i escrit.
 • Realitzar produccions multimèdia a partir de materials propis o aliens, tot aplicant-hi les funcions bàsiques dels programes edició.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Visualització d'un vídeo d'aterratge del Curiosity a Mart. Proposar l'activitat i confecció de grups. 1h
 2. Investigar quin tipus d'energia, comunicacions i materials podrien utilitzar-se en una futura colonització a Mart partint dels coneixements actuals. 2h
 3. Analitzar, contrastar i sintetitzar la informació documentant-la en una app a mobincube.com. 2h
 4. Programació de dos trajectes del robot: un del reconeixement del terreny i l'altre de transport de materials partint d'un mapa. 2h
 5. Omplir una taula de càlcul de rotacions i distàncies recorregudes realitzades per les dues rodes del robot. 30'
 6. Enregistrament en vídeo i publicació de les missions. 30'
 7. Disseny en Sketchup o Tinkercad d'una casa marciana. 1h30'
 8. Impressió 3D (3 o 4h, impressió d'algun model d'exemple)
 9. Documentar en el portafolis totes les activitats. 30'
 10. Omplir indicadors competencials en una rúbrica d'autoavaluació del grup. 30'

Observacions

ExempleS d'apps realitzades pels alumnes de 2n d'ESO: http://mobincube.mobi/HEG6HI http://mobincube.mobi/HWP9TR

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari